Kepanjangan Istilah Bahasa Inggris dalam Bahasa Sunda

Istilah-Istilah Basa Inggris anu sabenerna tina Basa Sunda

ATM: Artos Tina Mesin

WC: Wayahna Cingogo

BH: Beungkeut Harigu

SMS: Susuratan Mahi Saeutik

MMS: Mangrupa-rupa Macem Susuratan

PVC: Pipah Varanti Cai

PIN: Pribados Idéntitas Nomer

KO: Kéok Ogé

HP: Haréwos Patebih

FB: Fameunteu Buku

DP: Duit Pamanjer

CCTV: Caméra Cicing Tiluhureun Vanto

L: Logor

M: Meujeuh

S: Sereg

XL: Xacida Logorna

SOS: Salametkeun Ogé Sadaya

VIP: Venting Ieu Pisan

VVIP: Vang Ventingna Ieu Pisan.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *